กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทาพระเส้นในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิเปรียบเทียบกับยาครีมทาแก้ปวด : การศึกษาเปิดเผยแบบสุ่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy