กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบวัดความแตกฉานทางสุขภาพสำหรับชาวไทยโดยประเมินจากทักษะที่สำคัญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF