กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ต้นทุนโดยตรงทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF