กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ THLA-W+ และความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy