กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวโน้มการสั่งใช้ยากลุ่ม NSAIDs และ Long-acting Benzodiazepines ที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF