กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและรูปแบบการใช้การแพทย์เสริมชนิดการบำบัดโดยการใช้สารชีวภาพในผู้ป่วยโรค เบาหวานชนิดที่ 2 ของเครือข่ายการบริการ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF