กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการที่ผู้บริโภคใช้เกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy