กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาโดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF