กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำเพื่อช่วยแยกโรคคอหอยอักเสบ และโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF