กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพในการลดการเสื่อมสภาพของไตของยากลุ่ม high intensity statin เปรียบเทียบกับ moderate intensity statin ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดร่วมกับโรคไตเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy