กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพในการลดการเสื่อมสภาพของไตของยากลุ่ม high intensity statin เปรียบเทียบกับ moderate intensity statin ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดร่วมกับโรคไตเรื้อรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF