กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบของการสั่งใช้ยาเมทฟอร์มินในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีอัตราการกรองของไตต่าง ๆ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF