กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบแผนการสั่งยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุ้นน้ำนมในหญิงให้นมบุตรตามเกณฑ์การใช้ ยาสมเหตุผล โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านแม่และเด็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF