กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยาแผนจีนและยาแผนตะวันตกที่ใช้ในโรคเบาหวานประเภท 2: ความนิยมและรูปแบบการสั่งใช้ยาของแพทย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF