กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมต่อปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF