กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพของยาไดคลอกซาซิลลินโซเดียมชนิดผงแห้งสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน และชนิด แคปซูลเมื่อเก็บรักษาไว้ ณ คลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy