กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพของยาไดคลอกซาซิลลินโซเดียมชนิดผงแห้งสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน และชนิด แคปซูลเมื่อเก็บรักษาไว้ ณ คลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF