กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างและทดสอบแบบประเมินการทำงานของมือฉบับภาษาไทยด้วยราสซ์โมเดล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF