กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างและทดสอบแบบประเมินการทำงานของมือฉบับภาษาไทยด้วยราสซ์โมเดล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy