กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของเครื่องสำอางต้องสงสัยที่พบสารห้ามใช้ที่จำหน่ายในอำเภอชายแดนของเขตสุขภาพที่ 10 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF