กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์นโยบายการกำกับดูแลการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF