กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผล ของแปรงสีฟันไฟฟ้าและแปรงสีฟันธรรมดาต่อสุขภาพช่องปากในเด็ก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF