กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการแทรกแซงหลายรูปแบบต่อการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคคอหอยอักเสบและ ท้องร่วงเฉียบพลันในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy