กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสัญลักษณ์แนะนำการตักบาตรที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF