กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF