กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชักสำหรับเด็กโรคลมชัก ที่ได้รับ การรักษาด้วยอาหารสร้างสารคีโตน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF