กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเหงือกโตจาก การใช้ยาแอมโลดิปีนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF