กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลเชิงนิเวศวิทยาของการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF