กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เหตุผลของความไม่ร่วมมือในการกินยาในมุมมองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF