กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเชื่อมโยงของการจัดการตนเองเพื่อการดูแลโรคและการใช้ยา กับบริบทการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF