กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการสั่งใช้ยา Myeloid Growth Factors เพื่อป้องกันภาวะนิวโทรฟิลด์ในเลือดต่ำที่มีภาวะไข้ร่วมด้วยจากการใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF