กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องมือวัดความแตกฉานด้านสุขภาพของคนไทย ที่อิงการวัดความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF