กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยไทยที่ได้รับยา warfarin ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF