กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยไทยที่ได้รับยา warfarin Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy