กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีการได้รับยาหลายขนานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF