กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินการตรวจติดตามระดับยาวาลโปรเอทในเลือดและการประเมินด้าน ความปลอดภัยของการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วระยะเฉียบพลัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF