กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจังหวัดลพบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF