กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ยาโคลิสตินร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่นสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF