กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์และแผ่นพับภาษาปกาเกอะญอต่อ ความรู้และการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยปกาเกอะญอ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy