กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทบทวนการวัดผลลัพธ์การดำเนินงานของระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพสมเหตุผล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF