กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแบ่งซีกยาเม็ดที่มีช่วงดัชนีการรักษาแคบและมีขนาดยาต่ำ: ความถูกต้องของขนาดยาและความคงสภาพของซีกเม็ดยาวาร์ฟารินโซเดียม 3 มิลลิกรัม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy