กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การนำผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF