กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบแผนและผลลัพธ์ทางคลินิกจากการใช้ยาต้านจุลชีพรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบ ในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy