กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของมาตรการแก้ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายในวิทยุท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF