กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของแบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาลิเทียมในผู้ป่วยชาวไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF