กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF