กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีในโรงพยาบาลสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 โดยใช้ IMPACT model Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy