กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและตรวจสอบสมการทำนายค่าฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF