กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และประสิทธิผลของการให้กล่องยาต่อ ความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับ INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy