กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ายากรณีบริการผู้ป่วยนอกในสามระบบหลักประกันสุขภาพหลัก : กรณีโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF