กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ายากรณีบริการผู้ป่วยนอกในสามระบบหลักประกันสุขภาพหลัก : กรณีโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy