กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับชาวไทย: การทดสอบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy