กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นร่วมกับสื่อให้ความรู้โดยเภสัชกร แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขณะนอนโรงพยาบาล: การทดลองแบบสุ่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy