กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ฉลากภาพที่บ่งบอกวิธีใช้ยาเม็ดชนิดรับประทานในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy