กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการเกิดอันตรกริยาระหว่างยาระดับที่ 2 ต่อความผันแปรภายในบุคคล ของระดับยา tacrolimus ในเลือดในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตชาวไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy